specialista na reality
Aktuální nabídka

Služby


Nabízíme tyto služby

  • Právní, finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
  • Zprostředkování prodeje-koupě, pronájmu-nájmu
  • Zajištění veškerých převodů nemovitostí (darování, koupě apod.)
  • Vypracování znaleckých posudků (ocenění nemovitostí dle cenových předpisů)
  • Vypracování tržních ocenění nemovitostí a pozemků
  • Zpracování ocenění nemovitostí pro bankovní ústavy
  • Zpracování nájemních smluv
  • Oceňování podniků