specialista na reality
Aktuální nabídka

Vítejte na stránkách realitní a znalecké kanceláře RealServis N&Z, spol. s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v oblasti realit. Realizujeme prodej, pronájem, odhady a veškeré oceňování nemovitostí, včetně podniků. Poskytujeme právní a daňové poradenství. Zajišťujeme obstarání převodů, zpracování nájemních smluv a další služby.

Naše firma se jako hlavní činností zabývá zprostředkováním prodeje a pronájmů realit, koupí a prodejem realit a v neposlední řadě veškerým oceňováním nemovitostí, jak dle platných cenových předpisů, tak oceňováním tržním, oceňováním pro bankovní ústavy (zejména pro Českou spořitelnu a.s., GE Capital a.s. a UniCredit Bank a.s.) i oceňováním podniků. Jsme schopni zajistit veškeré převody nemovitostí, právní, finanční i daňové poradenství. Za celou dobu naší činnosti jsme svými službami pomohli velkému počtu spokojených klientů.

Nabízíme tyto služby

  • Právní, finanční a daňové poradenství v oblasti nemovitostí
  • Zprostředkování prodeje-koupě, pronájmu-nájmu
  • Zajištění veškerých převodů nemovitostí (darování, koupě apod.)
  • Vypracování znaleckých posudků (ocenění nemovitostí dle cenových předpisů)
  • Vypracování tržních ocenění nemovitostí a pozemků
  • Zpracování ocenění nemovitostí pro bankovní ústavy
  • Zpracování nájemních smluv
  • Oceňování podniků

Číst více…